Dorpsraad Reutum - background

Dorpsraad Reutum

Dorpsraad Reutum

Wat is een dorpsraad?
Een dorpsraad is een schakel tussen de bewoners en de gemeente, een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente. Het is één van de manieren om de bewoners te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De gemeente gaat uit van behoorlijk bestuur en vanuit de dorpsraad beoogt men meerwaarde te hebben voor verbetering van de leefbaarheid. Een dorpsraad heeft geen beslissende maar wel een adviserende rol en we kunnen kritisch advies geven. Als dorpsraad nodigen we de bewoners dan ook uit om mee te denken, we kunnen die inbreng goed gebruiken.

Om welke onderwerpen gaat het?
In principe kunnen alle onderwerpen die te maken hebben met de leefbaarheid van Reutum aan bod komen. In de praktijk komt het er op neer dat er zowel brede algemene onderwerpen aan bod komen zoals bijvoorbeeld de verbouwing van de gymzaal of de vergrijzing en het krimpen van de bevolking maar ook een heel ander onderwerp als verlichting in het buitengebied worden besproken. Als u wilt weten welke onderwerpen specifiek aan de orde zijn geweest kunt u doorklikken naar notulen (binnenkort beschikbaar). Bij de vergaderingen zijn meestal de wijkcoördinator en een wethouder aanwezig zodat er soms direct overleg kan zijn. Ook is een deel van de vergadering een agente van het wijkteam aanwezig.

Wie zitten er in de dorpsraad?
De dorpsraad Reutum bestaat uit 13 leden. De leden van de dorpsraad zijn een afspiegeling van de bewoners en zijn allen vrijwilligers. De dorpsraad vergadert een aantal keer per jaar en eenmaal in het jaar vind de jaarvergadering plaats waar iedereen van harte welkom is. U kunt natuurlijk ook altijd een vraag of een opmerking mailen. We nodigen u uit om ook de rest van deze website te bekijken.

Als u ideeën of opmerkingen heeft, laat het ons weten. Verder zijn we nog op zoek naar digitale foto’s. Als u deze beschikbaar wilt stellen voor publicatie dan horen wij dit graag via ons contactformulier. We waarderen dat en bij voorbaat dank.

Disclaimer // Sitemap