Dorpsraad Reutum - background

Dorpsraad Reutum

Dorpsplanplus

10-04-2011
 

 

 

De dorpsraad Reutum is in samenwerking met Imke Bardoel, in het voorjaar van 2010 gestart met "Dorpsplanplus": het opstellen van een dorpsagenda voor Reutum met daaraan gekoppeld een uitvoeringsplan in de vorm van concrete projecten, waarin ook de mogelijderdag-ochtend. Zoke financiering is opgenomen. De gemeente, de Dorpsraad en het consortium Dorpsplanplus hebben hierin samen met bewoners intensief opgetrokken. De gemeente Tubbergen en de Dorpsraad Reutum hebben over de resultaten een convenant afgesloten in november 2010. Het vervolg is een aanjaagfase die vier jaar duurt waarin de voortgang en de uitwerkingen worden bewaakt.

Een aantal ideeën zijn inmiddels uitgewerkt en is het tijd voor nieuwe ideeën. In samenwerking met Giny Hoogeslag zijn we een nieuw traject gestart, waarbij we een nieuwe dorpsagenda voor de komende jaren willen opstellen.

Tijdens de eerste bijeenkomst zijn er een aantal ideeën op papier gekomen.
De volgende thema’s zijn voorgesteld om uit te voeren:

- Betaalbare appartementen in het centrum. Voor senioren - en dan samen zorg inkopen. En nadrukkelijk ook voor jongeren. Huur- of koopwoningen, afhankelijk van de behoefte. Bekijken in hoeverre leeg komende agrarische gebouwen hiervoor mogelijkheden bieden.
- Glasvezel buitengebied (noodzakelijk voor ondernemers).
- Zorghotel: tijdelijke zorg, ontlasten mantelzorgers.
- Informatiebijeenkomst gemeente over transities en veranderingen in de zorg.
- Verkeersveiligheid: concrete suggesties op aantal locaties, van blikvangers tot een extra fietspad, grasklinkers, bermonderhoud, onderhoud wegen, suggestiestroken en extra lantaarns.
- Afstemming verenigingen over werkzaamheden en data van bijeenkomsten: voorkomen van dubbelingen en onnodige frustratie.
- Computerles ouderen: e-mail, internet en I-pad.
- Vrijwilligerspoule: ten behoeve van verenigingen (gebruik maken van ieders competenties) + ten behoeve van zorg-gerelateerd vervoer.
- Groen en meubilair in de kern: zitbankjes, picknicktafels, bomen.
- Activiteitenlocaties: jeu de Boules baan (naast Kultuurhoes),  trapveld/kunstgras, pannaveldje, schaatsbaan voor kinderen, skatebaan, avonturen/speelbos.
- Behoeftepeiling activiteiten en/of hangplek jongeren.


Langzaamaan krijgen steeds meer van deze thema's vorm en worden er ideeën uitgewerkt. Zo zijn we bezig met:
- de herinrichting van het schoolplein,
- ontwikkeling van een jeu de boules baan,
- computercafé,
- veranderingen in de zorg,
- een werkgroep Wonen is ontstaan die zich bezig houdt met de ontwikkelingen op het gebied van wonen in Reutum. 

Disclaimer // Sitemap